เกาะฮ่องกง สถานที่ขึ้นชื่อว่าราคาอสังหาฯ มีมูลค่าแพงอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะค่อนข้างแคบและจำกัดยากต่อการขยาย การก่อสร้างที่อยู่อาศัยจึงออกมาเป็นตึกอพาร์ทเม้นท์เบียดชิดกันเพื่อรองรับกับประชากรที่อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ด้วยเหตุนี้ Andy Yeung ช่างภาพชาวฮ่องกงจึงสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายมุมสูงถ่ายทอดความเป็นอยู่อันแสนแออัดแต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะที่พบได้ในฮ่องกงเท่านั้น

การถ่ายภาพมุมสูงชุดนี้ใช้ฉากเบื้องหลังเป็นพื้นที่บริเวณย่านเกาลูนอันแสนโด่งดัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวฮ่องกงเลือกเข้ามาอาศัยรวมตัวกันอย่างหนาแน่นมากที่สุด อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอีกด้วย ภาพจะถูกถ่ายจากมุมสูงด้วยโดรน มองลงไปยังชุมชนเบื้องล่างให้เห็นได้ถึงความแออัดของสิ่งปลูกสร้างที่เต็มไปด้วยอพาร์ทเม้นท์ โดยจะพบว่าสิ่งปลูกสร้างจะอยู่ติดๆ กัน ส่งผลชาวชุมชนผู้พักอาศัยจะถูกห้อมล้อมด้วยทัศนียภาพตึกจำนวนมากที่ปิดกันพวกเขาออกจากสภาพแวดล้อมเปิดโล่ง และแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดการปัญหาความแออัดด้วยการรื้อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนทิ้งไปบ้างแล้ว แต่สภาพแวดล้อมโดยรวมก็ยังคงหนาแน่นอยู่ดี

Andy Yeung เจ้าของชุดภาพดังกล่าวเปิดเผยว่า “เกาลูนเคยเป็นย่านประชากรแออัดมากที่สุดในโลก สิ่งปลูกสร้างหลายร้อยหลังคาเรือนอยู่เรียงซ้อนชิดกัน ทำให้ผู้อาศัยหลายคนไม่สามารถสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแบบเปิดโล่งได้ จนกระทั้งมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในช่วงยุค ค.ศ. 90 ก็ทำให้ความแออัดลดลงไปบ้าง แต่หากคุณได้ลองมองลึกๆ ดูแล้ว ชุมชนนี้มันก็สะท้อนได้ถึงสภาพสังคมที่ตอบรับกับลักษณะภูมิประเทศของเกาะฮ่องกงได้เช่นกัน โดยยังมีความหนาแน่นสูงและพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารอาพาร์ทเม้นท์หลายแห่ง และการถ่ายภาพชุดนี้ จะถ่ายทอดความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงด้วยมุมมองแบบใหม่”

Source : designboom