บริษัทสถาปนิกดัง  Architects ชนะประกวดแบบนานาชาติ เพื่อก่อสร้างสะพานตั้นเจียง (Danjiang Bridge) ข้ามแม่น้ำตั้นสุ่ย ในกรุงไทเป เขตปกครองพิเศษไต้หวัน ดีไซน์เป็นแบบ “เสาเดี่ยว” หรือ single mast เพื่อให้ขวางทางน้ำและบดบังวิวทิวทัศน์น้อยที่สุด

สะพานตั้งเจียง มีความยาว 920 เมตร จะตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักและสายใหญ่ที่สุดของไต้หวัน การก่อสร้างจึงถือเป็นการยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไต้หวันด้วย และหากสร้างเสร็จจะกลายเป็นสะพานแขวนเสาเดี่ยวที่มีความยาวมากที่สุดในโลก และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไต้หวัน

การทำงานครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท Zaha Hadid Architects บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสะพาน Leonhardt, Andrä und Partner และบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  Sinotech Engineering Consultants สำหรับวัตถุประสงค์ ไม่เพียงแค่สร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่ยังช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนนท้องถิ่น เนื่องจากสะพานแห่งนี้ ทำหน้าที่เชื่อมทางหลวงหลังของสองเขตเมืองเข้าด้วยกัน และถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

สะพานตั้นเจียง จะเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงสาย 2 และสาย 15 ด้วยเส้นทาง West Coast Expressway (Route 61) และ Bali-Xindian Expressway (Route 64) ช่วยให้เดินทางจากเขตตั้นสุ่ยไปยังเขตปาหลีได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องอ้อมผ่านสะพานกวนตู้ (Guandu Bridge) ทั้งนี้ การออกแบบโครงสร้างแบบเสาเดี่ยว เป็นประโยชน์ในด้านการลดผลกระทบทางธรรมชาติ ขวางทางน้ำน้อย และไม่ทำลายทิวทัศน์อันสวยงาม เพราะสะพานแห่งนี้เป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดจุดหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ข้อมูลระบุด้วยว่า พื้นที่ด้านข้างสะพานทั้งสองฝั่ง จะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนสามารถขึ้นมาเดินชมวิวได้ ส่วนพื้นที่กลางสะพาน เอื้อให้สามารถรองรับระบบรถไฟฟ้า Danhai Light Rail Transportation (DHLRT) ที่อาจต่อขยายเพิ่มขึ้นมาในอนาคต เพื่อข้ามแม่น้ำตั้นสุ่ยไปยังเมืองปาหลีด้วยเช่นกัน

Project Info

Name: Danjiang Bridge
Location: Taipei, Taiwan R.O.C.
Total length: 920 meters
Architect: Zaha Hadid Architects
Design: Zaha Hadid with Patrik Schumacher
Project director: Charles Walker and Manuela Gatto
Project architect: Shao-Wei Huang
Design associate: Paolo Flores
Lead Designer: Saman Saffarian
Project team: Evgeniya Yatsyuk, Paul bart, Sam Sharpe, Silviya Barzakova, Julian Lin, Ramon Weber
Lead structural engineering consultancy and JV partner: Leonhardt, Andrä und Partner
Local Engineering Consultants and JV partner: Sinotech Engineering Consultants
Lighting designer: Chroma33 Architectural Lighting Sesign (Taiwan, R.O.C.)

zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-02zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-03zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-04zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-05zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-06zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-07zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-09zaha-hadid-danjiang-bridge-competition-taipei-taiwan-designboom-01 Source: www.zaha-hadid.com
All images courtesy of Zaha Hadid Architects

Previous article‘Apple’ ผุดแคมปัสใหม่ใหม่ ‘Central & Wolfe’ อาคารทรงใบไม้ เน้นความทันสมัยบนพื้นที่สีเขียว
Next articleสนง.เอเจนซี่โฆษณาในฮ่องกง แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมฮิปสเตอร์ผสมชุมชนเมือง
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม