Home Authors Posts by ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

6 POSTS 0 COMMENTS
LEED AP, TREES FA นักเขียนประจำนิตยสาร Builder อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว และเกณฑ์การประเมิน LEED
อาคารเขียว

อาคารเขียว กับการจราจร

จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพการจราจรโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ล่าสุดมีผู้ผลิตระบบจีพีเอสรายหนึ่ง ได้เผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนติดขัดมากที่สุดของโลก พบว่ากรุงเทพมหานครของไทยเรานี่เองที่ติดอันดับตามความคาดหมาย แถมรั้งเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกต่างหาก นำโด่งเหนือเมืองเม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกที่เคยโด่งดังเรื่องรถติดมายาวนาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็ได้เตรียมออกมาตรการต่าง...
CPF บางน้ำเปรี้ยว

การออกแบบและทดสอบปรับแต่งระบบประกอบอาคาร โครงการ CPF บางน้ำเปรี้ยว

อาคาร CPF บางน้ำเปรี้ยว คือศูนย์กลางกระจายสินค้าที่ได้รับการประกาศให้เป็นอาคารเขียวระดับ LEED-Gold และ TREES-Certify ภายในโครงการมีห้องแช่เย็นใช้สำหรับเก็บวัตถุดิบประเภทอาหาร ผักและผลไม้...
Green Roof

การออกแบบ Green Roof กับเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน อาคารเขียวไทย (TREES)

หลังคาเขียว สวนหลังคา (Roof Garden) หรือที่รู้จักกันในคำว่า Green Roof...

ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ โครงการ Kasikorn Business-Technology Group

ในปัจจุบันมีการเติบโตของชุมชนประชากรมากมาย ทำให้มีการบริโภคพลังงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็มีความเจริญก้าวหน้าเช่นกัน อาคาร Kasikorn Business...

โครงสร้างข้อกำหนดของเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว LEED สำหรับอาคารเก่า

สำหรับอาคารที่ต้องการขอการรับรองเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว LEED นั้นต้องเข้าใจถึงโครงสร้างเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว LEED สำหรับอาคารเก่า เพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินการที่ถูกต้อง และสอดคล้องต่อความต้องการของเกณฑ์ประเมินได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างหลักของข้อกำหนดใน...