‘paper cloud’ โปรเจ็กต์ใหม่ของ Bridge Projects เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบแห่งเมือง San Antonio

414

ความสวยงามเหมือนอยู่บนสวรรค์ของ ‘paper cloud’ ถูกติดประดับไว้เป็นโคมไฟในงาน annual beaux arts ball ของบริษัท AIA San Antonio ได้รับการออกแบบโดย Bridge Projects ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ Stuart Allen และ Cade Bradshaw เหล่าสถาปนิกท้องถิ่นและชุมชนนักออกแบบต่างได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้และเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดปีกย่อยในการทำ ‘paper cloud’ มีขั้นตอนการติดตั้งเริ่มตั้งแต่เย็บก้อนกระดาษเข้าไปกับโครงลวดไปจนถึงการประกอบหลอดไฟ LED เข้าไปด้านใน

ขั้นตอนการติดตั้งเริ่มตั้งแต่เย็บก้อนกระดาษเข้าไปกับโครงลวดไปจนถึงการประกอบหลอดไฟ LED เข้าไปด้านใน
โปรเจ็กต์ ‘paper cloud’ ได้ใช้เวลากว่า 800 ชั่วโมงจากผู้เข้าร่วม 70 รายและยังมีอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยสาย LED 1,200 ฟุต ลวดเย็บกระดาษ 25,000 ชิ้น และตัวเชื่อมกระแสไฟฟ้าอีก 1,252 ตัว โคมไฟก้อนเมฆทุกอันถูกทำขึ้นโดยกลุ่มสถาปัตยกรรมและนักออกแบบท้องถิ่นจากหลักสูตรการฝึกอบรม 8 แห่งรวบรวมโดย En Masse
โปรเจ็กต์นี้ตั้งอยู่ภายในสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงงานหนังสือพิมพ์มาก่อน

จุดประสงค์ของ Bridge Projects คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสร้างสรรค์ผลงานของทุก ๆ คนโดยการสร้างเอกลักษณ์ที่จะช่วยเปิดโอกาศทางธุรกิจ ปัจเจกชน และประชาคมที่มีอยู่

แขกและผู้เยี่ยมชมสามารถเดินผ่าน ‘paper cloud’ เข้าไปได้

นี่เป็นรูปแบบการแขวนติดเพดาน

มีเพดานที่ยื่นออกออกมาเพื่อแขวนชิ้นงานเหล่านี้ไว้

มีแสงกระจายออกมาเบาบางจากก้อนเมฆที่ห้อยอยู่

โคมไฟก้อนเมฆทุกอันถูกทำขึ้นโดยกลุ่มสถาปัตยกรรมและนักออกแบบท้องถิ่นจากหลักสูตรการฝึกอบรม 8 แห่ง

ผู้เข้าร่วมตรวจสอบช่องโหว่และรอยเย็บต่าง ๆ ให้ดี

ก้อนเมฆแต่ละอันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างขึ้นโดยเหล่านักออกแบบที่มาเข้าร่วมงานนี้

Source: designboom