งานนิทรรศการ Material Matter ที่ผ่านมา จัดขึ้นเนื่องในวาระ 126 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดนิทรรศการสถาปัตกรรมครั้งนี้ขึ้น

การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการ และการนำเสนอแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมสู่ผู้คนที่เข้าร่วมงานผ่านนิทรรศการ Material Matter โดยวัสดุที่นำมานำเสนอภายในงานนั้นมีความหมายที่หลากหลาย วัสดุบางอย่างที่หลายคนอาจคิดว่าไม่สามารถนำมาเป็นวัสดุก่อสร้างได้ แต่งานนี้แสดงให้เห็นว่า วัสดุที่อยู่ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฟาง ดินหนียว และอื่นๆอีกมากมายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างได้เช่นกัน

อีกทั้ง Material Matter ยังทำให้มุมมองการมองวัสดุเปลี่ยนไป คือวัสดุที่เราเห็นอยู่รอบตัวในทุกๆวัน บางอย่างเรามองข้ามวัสดุเหล่านั้นไปโดยไม่คิดว่าจะเกิดประโยชน์ แต่แท้จริงแล้ววัสดุทุกชิ้นสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทั้งหมด 68 ชิ้น จากผลงานของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และสถาปนิกผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากความสวยงามที่เห็นภายในงานแล้วยังได้เห็นมุมมองของสถาปนิกเกี่ยวกับ Material ที่มีการตีความไปอีกนัยยะหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าความหมายของผลงานแต่ละชิ้นนั้นนำไปสู่ประเด็นที่สำคัญและจุดเริ่มต้นของแนวคิดการออกแบบ

Material Matter นอกจากเป็นการจัดแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังเป็นการระลึกถึง ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์ ผู้วางรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการศิลปะไทยสมัยใหม่