AIST สถาบันวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนา HRP – 5P หุ่นยนต์ก่อสร้างต้นแบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากประชากรผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการใช้งานในสถานการณ์ที่หนักและเสี่ยงอันตราย HRP – 5P สามารถทำงานก่อสร้างต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การยกฝ้ากำแพงไปติดกับโครงไม้ จากนั้นก็ยิงน็อตเพื่อติดตั้งให้เข้ากับผนัง

HRP-5P สูง 182 ซม. หนัก 101 กก. แต่ยังคงมีข้อจำกัดในการออกแบบ จึงทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเหมือนมนุษย์ อย่างไรก็ตามถึงแม้การเคลื่อนไหวจะไม่เป็นอิสระเหมือนมนุษย์ แต่การทำงานของหุ่นยนต์ HRP-5P ถือว่ามีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความแม่นยำของวัตถุ สามารถตรวจสอบก่อนเจาะผนังได้ว่าวัตถุเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมหรือไม่ จึงทำให้เนื้องานออกมาเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ

HRP-5P มีความแข็งแรงและทนทาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน, เรือ โดยสามารถจัดการกับวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากได้อย่างสบาย เช่น แผ่นยิปซั่ม ที่มีขาด 1820 × 910 × 10 มม. น้ำหนักประมาณ 11 กก. และแผ่นไม้อัดขนาด 1800 × 900 × 12 มม. หนัก 13 กิโลกรัม ด้วยแขนทั้งสองข้างของมัน
และนวัตกรรมหุ่นยนต์ก่อสร้างนี้ คงสะท้อนให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีความสำคัญมากพอๆ กับการรู้และเท่าทันต่อการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างในโครงการต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั่นเอง

ที่มา: https://www.designboom.com/technology/humanoid-construction-robot-hrp-5p-japan-aist-10-02-2018/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_campaign=humanoid+construction+robot