นักศึกษามหาวิทยาลัย Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ คิดค้นพัฒนา “อิฐชีวภาพ” วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่จากปัสสาวะของมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก โดยการเก็บปัสสาวะผู้ชายจากโถปัสสาวะที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ก่อนที่จะนำไปผสมกับทรายและแบคทีเรีย

“อิฐชีวภาพ” ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติที่เรียกว่า การตกตะกอนจุลินทรีย์คาร์บอเนต ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตเอนไซม์ หรือที่เรียกว่า “ยูเรีย”

การใช้อิฐชีวภาพเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดขยะต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตในแม่พิมพ์ใช้อุณหภูมิของห้อง ขณะที่การผลิตอิฐทั่วไปในแต่ละครั้งใช้อุณหภูมิในเตาเผาอยู่ที่ประมาณ 1,400 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ผลิตก๊าซคาบอนไดออกไซด์ออกมาจำนวนมหาศาล

แนวคิดในการใช้ยูเรียผลิตอิฐนั้น ได้รับการทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ และ Suzanne Lambert นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Cape Town  คือบุคคลแรกที่ใช้ปัสสาวะในการทำอิฐชีวภาพ ซึ่งปัสสาวะเหล่านี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมของมหาวิทยาลัยที่เก็บไว้เพื่อผลิตปุ๋ย  และคัดมาเพียงแค่ของเหลวที่หลือทิ้งเพื่อนำมาใช้ในการผลิตอิฐชีวภาพต่อไป

Dyllon Randall รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมคุณภาพน้ำ กล่าวว่า ความแข็งแรงของอิฐนั้นสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้ โดยวิธีการยืดอายุในการเติบโตของแบคทีเรีย เช่น หากต้องการอิฐที่มีความแข็งแรงกว่าหินปูนเพิ่มมากขึ้น 40 % จะต้องให้แบคทีเรียเหล่านี้มีอายุในการเติบโตที่นานขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการสร้างเปลือกหอย

 

ขอบคุณ  https://www.designboom.com/technology/scientists-make-worlds-first-bio-brick-using-human-urine-11-29-2018/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_campaign=scientists+make+world%27s