IKEA ยักษ์ใหญ่เฟอร์นิเจอร์จากสวีเดนเปิดตัวโลโก้ใหม่ ด้วยผลงานการออกแบบของบริษัทจากสวีเดน Seventy Agency ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจนแทบไม่รู้สึก โดยตั้งใจที่จะรองรับอนาคตของโลโก้ในโลกดิจิทัล

กว่าจะมาเป็นโลโก้ใหม่ Seventy Agency ได้ลองทำการปรับหลากหลายวิธี ทั้งการจัดการกับตัวอักษรใหม่ และการลดขนาดพื้นที่วงรี เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการมองเห็นผ่านรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการย้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเข้ามาในแบบ เพื่อช่วยให้การจัดเรียงโลโก้ง่ายยิ่งขึ้น โดย Joakim Jerring-Creative Director กล่าวว่าทีมออกแบบต้องการคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโลโก้เดิมไว้ แต่ให้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่สามารถสร้างผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงโลโก้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นได้การรับรู้ได้

สัดส่วนของพื้นที่วงรีและสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังถูกปรับ จากการเพิ่มขนาดชื่อแบรนด์ ทำให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น 15% โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ส่วนอื่น ซึ่งทำให้โลโก้มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารแบรนด์มากและง่ายยิ่งขึ้น

เนื้อหาและที่มาจาก: https://www.designboom.com/design/ikea-new-logo-seventy-agency-04-25-2019/