การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ในวันที่ 26 เมษายน 59 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในงานสถาปนิก เนื่องจากมีผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 โดยการประกวดจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรม อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานสถาปนิก’59 โดยแบ่งทีมที่เข้าแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทอุดมศึกษา 25 ทีม และ ประเภทบุคคลทั่วไป 10 ทีม รวมเป็น 35 ทีม

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

P4260398
ซึ่งประกาศผลการตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา คือ ทีม PD03 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีสมาชิกทีม 3 ราย โดยผู้คว้ารางวัลทั้ง 3 กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าประกวดครั้งนี้ว่า ต้องการหาประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เนื่องจากเพิ่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก จึงต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งผลงานที่รังสรรค์ขึ้น เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทยในอดีต สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตคนไทยที่เกี่ยวพันกับการเกษตร รวมถึงมีความสัมพันธ์กับน้ำมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงกิจกรรมไว้ว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงศักยภาพ และเปิดโอกาสให้เห็นถึงความคิดในการรังสรรค์ผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาต่อยอดความคิดทางด้านศิลปะของตนเองต่อไป

P4260415
P4260417