สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการค้า CzechTrade ได้ริเริ่มโครงการประกวดการออกแบบแสงสว่าง และโคมไฟระย้า Chandelier (Lighting & Chandelier Design Awards) ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทย ด้านงานแสงสว่าง และโคมไฟฟ้าคริสตรัล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นและสร้างโอกาสทางความคิดสร้างสรรค์สู่เชิงธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในการพัฒนานักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

การแข่งขันดำเนินการมาจนถึงรอบ 10 คนสุดท้าย ซึ่งได้มาประชันอวดโฉมแสงสว่างและโคมไฟ Chandelier ในงาน สถาปนิก’59 เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว โดยการประกาศรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr.Vitezslav Grepl เอกอัคราชทูต สาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ, ผ.ศ. เอกพงศ์ ตรีตรง ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย และ คณบดีคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ, คุณนที ชวนสนิท รองประธานกรรมการบริหารฯ สถาสบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัลทุนการศึกษา และ ผู้บริหารบริษัท Art Glass s.r.o. Cz.Republic เป็นผู้มอบแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินแก่ผู้ทีได้รางวัลชนะเลิศ เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานผลิต Chandelier ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ผลงานการออกแบบโคมไฟ Chandelier
ที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1P4265244

P4265243

ผลงาน Aurora ของ นางสาว ณัฐธิดา เด่นจิกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แรงบันดาลใจมาจากการเกิดของแสงออโรร่า โดยนำเอาเส้นสายของแสงออโรร่าที่มีการโค้งและบิดเบือนกันไปมา มาออกแบบแชนเดอเลียให้มีรูปทรงเป็นรูปทรงอิสระ (free form)

1P4265284

1P4265283

ผลงาน Oriental Dragon ของ นายยศนันทน์ โฆษะวิวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แรงบันดาลจากมาจากศิลปวัฒนธรรมจีน โดยตั้งใจออกแบบแชนเดอเลียให้เป็นรูปทรงมังกร การออกแบบใช้เส้ยใยแก้วนำแสงที่ซ่อนไฟ LED ไว้ด้านใน และแขวนแก้วคริสตัลไว้ตรงส่วนปลายของโคมไฟ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการกระจายแสง ทำให้เรามองเห็นแสงเยอะเจิดจ้ามากกว่าปกติ

1P4265220

1P4265224

ผลงาน Meteorite ของ นางสาวกมลชนก ลิ้มทองคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แรงบันดาลใจมาจากลูกอุกาบาตที่พุ่งตกลงมายังโลก ผ่านชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น

1P4265384

1P4265389

พบกับกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมความรู้ทุกแง่มุมงานออกแบบและก่อสร้างได้ที่โซน Exhibitor Forum ในงานสถาปนิก’59 ตลอดทุกวันตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

Previous article“Wintage Art” คว้ารางวัลชนะเลิศ เพ้นท์สุขภัณฑ์ ระดับบุคคลทั่วไป ในงานสถาปนิก’59
Next articleอาสาพาชมบูธ ‘ฟอร์ไมก้า’ ผู้ชนะเลิศประกวดบูธความคิดสร้างสรรค์ ในงานสถาปนิก’59
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม