การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ในวันที่ 26 เมษายน 59 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในงานสถาปนิก เนื่องจากมีผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรม อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานสถาปนิก’59 โดยแบ่งทีมที่เข้าแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทอุดมศึกษา 25 ทีม และ ประเภทบุคคลทั่วไป 10 ทีม รวมเป็น 35 ทีม

การตัดสิน จะแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ด้านเทคนิค และด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

P4260408

ซึ่งประกาศผลการตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทบุคคลทั่วไป คือ ทีม Wintage Art ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ กล่าวถึงเหตุผลในการมาประกวดครั้งนี้ว่า เคยมีโอกาสเข้าร่วมประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์มาแล้ว 1 ครั้ง และในครังนี้ก็ต้องการกลับมาทดสอบฝีมือของตนเอง จึงตัดสินใจกลับมาสมัครเข้าร่วมประกวดอีกอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานที่รังสรรค์ขึ้น เป็นผลงานเกี่ยวกับบรรยากาศของธรรมชาติ สวนที่กลายมาเป็นงานศิลปะ เป็นงานในรูปแบบ Surrealism (ศิลปะแบบเหนือจริง) ที่ตัดทอนสีและรูปทรงมาจากธรรมชาติ โดยออกมาในรูปแบบของปูนปั้น ที่ล้อระหว่าง สุขภัณฑ์และตัวรูปปั้น

นอกจากนี้ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงกิจกรรมไว้ว่า กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจในด้านศิลปะ และผู้ที่มีความสามารถ ได้มีเวทีแสดงศักยภาพของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานทุกชิ้นยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่ได้เป็นแค่เพียงผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียว

P4260412

P4260395