การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายในงานสถาปนิก’59 ถือเป็นอีกกิจกรรมที่มุ่งสร้างสรรค์และคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคม โดยภายหลังจากการประกวด ‘สุขภัณฑ์’ ทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ได้ใช้สุขภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย

ซึ่งประกาศผลการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา คือ ทีม PD03 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศในประเภทบุคคลทั่วไป คือ ทีม Wintage Art

P4260404

แต่ผลงานดี ๆ เหล่านี้ ไม่ได้จบอยู่เพียงแค่การจัดแสดงในพื้นที่ที่มีการจัดประกวดในงานสถาปนิกเท่านั้น สุขภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้จากการประกวดในครั้งนี้ จะถูกนำไปมอบเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งให้ความร่วมมือกับทางคณะผู้จัดประกวดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดย คุณสฤษดิ์ ถิรชาญชัย หัวหน้ากลุ่มงานแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา ตัวแทนซึ่งมาทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการประกวด ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (COTTO) และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOA) ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ นอกจากจะได้เห็นผลงานดี ๆ ที่ได้จากการประกวดแล้ว ยังได้เห็นถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้รังสรรค์ผลงานมีต่อธรรมชาติและสังคม โดยผลงานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ดีทั้งสิ้น แม้จะมีความแตกต่างทางด้านรายละเอียด หรือเทคนิคบางประการ และความสวยงามบ้างเล็กน้อยก็ตาม

นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าว เมื่อถูกนำไปส่งต่อให้เด็ก ๆ แล้ว ยังอาจจะช่วยให้พวกเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดผ่านผลงานที่ได้เห็นอีกด้วย

ซึ่ง คุณสฤษดิ์ ยังได้ให้รายละเอียดถึงการนำสุขภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ว่า สุขภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กที่ขาดแคลน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจะส่งมอบให้โรงเรียนในหลาย ๆ พื้นที่ เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเปลี่ยนส้วมซึมที่ยังคงใช้กันในบางพื้นที่ให้กลายมาเป็นส้วมชักโครก ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้มากกว่า

P4260198

P4260417

P4260395