ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ทยอยร่วมงานสถาปนิก’60