สถาปนิกอีสาน’59 กลับมาอีกครั้ง – ปัญหาหลังเปิดตึก “มหานคร”