อิฐมอญก้อนใหญ่ ลดปัญหาก่อสร้าง – 10 แนวโน้มน่าจับตา อุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2559