เผยราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารปี 59 – “หุ่นยนต์ก่ออิฐ” สร้างบ้านเสร็จใน 2 วัน