แทค-เอ็ม กรุ๊ป ขนขบวนนวัตกรรมท่อน้ำคุณภาพ ลุยงานสถาปนิก’60