เปิดฉากการออกแบบอาคาร ‘ยุค COVID-19 และยุคสงครามรัสเซีย-ยูเครน’ ในงาน ‘สถาปนิก’65’ กับสถาปนิก Influencer ‘ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์’ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
‘รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม’

ตั้งแต่ปี  2019  เป็นเวลากว่า 3 ปี ที่ COVID-19 ได้กระหน่ำเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของคนทั่วโลกให้เป็นการใช้ชีวิตแบบ NEW NORMAL ที่เป็นยุคทองของธุรกิจร่วม 10 ธุรกิจ ที่เติบโตสวนโควิด อาทิ ธุรกิจ e-Commerce ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และแพลตฟอร์มเพื่อการค้าออนไลน์ ธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร ธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ และธุรกิจโฆษณาทางดิจิทัล การออกแบบอาคารในยุค ใหม่จำเป็นต้องปรับรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์กับธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งจะเป็นอาคารเพื่อประกอบธุรกิจแนวใหม่โดยตรง หรืออาคารสนับสนุนธุรกิจแนวใหม่ ประกอบกับ สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ส่งผลกระทบเป็นวิกฤตพลังงานซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ การตระหนักถึงแนวความคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อประหยัดไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศจำเป็นอย่างมากในยุคที่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้าปรับสูงขึ้นจากภาวะสงคราม ดร.พัฒน  สุวรรณสัมฤทธิ์ แห่ง บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด ในงานสถาปนิก’65 CO-WITH CREATORS ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 – 1 … Continue reading เปิดฉากการออกแบบอาคาร ‘ยุค COVID-19 และยุคสงครามรัสเซีย-ยูเครน’ ในงาน ‘สถาปนิก’65’ กับสถาปนิก Influencer ‘ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์’ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
‘รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม’