การถกประเด็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2560
เราควรจะปรับปรุงร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผ่าน ครม. อย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่หลังผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สนช. เจ้าของทรัพย์จะดำเนินการอย่างไร แนวทางที่ควรจะเป็นในการรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างควรเป็นอย่างไร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงกำหนดจัดงานสัมมนาเรื่องดังกล่าวตามกำหนดการต่อไปนี้

12:30 ลงทะเบียน
13:00 ทำไมต้องหนุนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในปี 2560
ดร.ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:00 เตรียมความพร้อมจัดการทรัพย์สินอย่างไรเมื่อมี กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีอากรประสบการณ์มากกว่า 20ปี
17:30 ซักถาม/ปิดการสัมมนา

สัมมนา ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง: จะประกาศใช้ 1 มกราคม 60 แล้วเราจะเสียภาษีกันอย่างไร วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.30 น. ณ อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3

ค่าบริจาค 
ท่านละ 1,000 บาท

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่