โดยปกติแล้วการดำเนินงานทั้งหมดของทางภาครัฐ ควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง แต่ผู้คนมักจะให้ความสนใจน้อยเพราะปัญหาการดีไซน์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไม่สวยงาม หรือไม่น่าจดจำ

ด้วยเหตุนี้ Kerning for a Cause จึงได้จัดการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กฎหมายแรงงาน (Federal Labor Laws posters) ขึ้นมา เพื่อเชื้อเชิญให้เหล่านักออกแบบ มาวาดลวดลายสรางสรรค์ผลงานผ่านโปสเตอร์ของทางภาครัฐให้น่าสนใจดึงดูดและสามารถสื่อสารเนื้อหาให้กับประชนชนได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีเพียงผู้ชนะรางวัลชนะเลิศเพียงท่านเดียวหรือทีมเดียวเท่านั้น

กำหนดการ : ผู้ร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 5 กันยายน นี้ซึ่งตรงกับวันแรงงานของสหรัฐอเมริกาพอดี

ของรางวัล : ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเงินรางวัล 5 ดอลล่าร์ ส่วนผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100 ดอลล่าร์ และได้รับเลือกให้โชว์ผลงานลงบน Architecture Lobby authors

ติดต่อเพิ่มเติม : kerningforacause

หลักเกณฑ์พิจารณาผลงาน : Accessibility, or “openness”: Ideally, these posters could be printed by employers (or employees), and would not require purchasing the poster or use of professional or large-format printers. This could mean tiling smaller formats, such as 8.5 X 11 or 11 X17, using non-standard printing methods, etc.

Source : kerningforacause, inhabitat

 

Previous articleCtrl+Space จัดประกวดออกแบบสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ‘Warsaw Sports Park’
Next article‘Urban SOS Student Competition’ การประกวดไอเดียยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านรถเพื่อการพาณิชย์ การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม