กลับมาอีกครั้ง กับ Fairy Tales 2017 หนึ่งในการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านสถาปัตยกรรมสำหรับเหล่าสถาปนิกผู้มีฝีมือ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีเงินรางวัลถึง 5,000 ดอลลาร์ จัดโดย Blank Space สื่อออนไลน์ที่เป็นตัวกลางระหว่างบุคคลทั่วไปและสถาปนิกจากทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงฝีมือด้านการออกแบบของตน แบบไม่จำกัด เพศ อายุ หรือแม้แต่อาชีพ!

การแข่งขันในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเฟ้นหาเทพนิยายที่บอกเล่าเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยหนึ่งผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาของนิยาย และภาพอีก 5 ภาพ สามารถมาได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม แต่การสมัครมีข้อยกเว้นว่าจะต้องสมัครและชำระเงินเป็นรายคนเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 ดอลลาร์

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน และส่งผลงานได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2016 นี้ เท่านั้น!!

รายละเอียดเพิ่มเติม: blankspaceproject

เงินรางวัล: ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์ + ทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์
               รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์ + ทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์
               รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 ดอลลาร์ + ทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์

Fairy Tales เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายอาชีพ ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร ดีไซเนอร์ นักวาดภาพประกอบ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จากทุกประเทศทั่วโลก จะมาเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ซึ่งการบอกเล่าเรื่องราวของนิยาย หลัก ๆ แล้วจะต้องเป็นการบอกเล่าโดยหัวหน้าทีม และผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ อาจใช้ผลงานที่มีมาก่อนแล้วก็ได้ แต่จะต้องเป็นผลงานที่ตอบโจทย์การประกวดในครั้งนี้ และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้ในผลงานจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Source: inhabitat

Previous articleฉนวนกันความร้อน EcoTouch® จากวัสดุธรรมชาติ กันเสียง
และระบายความร้อนได้เหนือกว่า
Next articleShelter Pack บ้านชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย สามารถหดและพับเก็บได้สะดวก
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านงานออกแบบ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม