ขอเชิญสมาชิกสมาคม สถาปนิก นิสิต-นักศึกษา สถาปัตยกรรมเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา หาความรู้ เกี่ยวกับเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมแบบจุ่มร้อน และเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์จากสถาบันสถาปนิกสยาม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับฟังการบรรยายให้ความรู้ระบบป้องกันการกัดกร่อน การเกิดสนิม ให้กับเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมโรงงานผลิตไม้อัดซีเมนต์ วัสดุใช้งานทดแทนไม้ธรรมชาติ และไม้แปรรูป

ตาราง

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 25/59 “ศึกษาดูงาน เหล็กชุบกัลวาไนซ์ และเยี่ยมโรงงานวีว่า บอร์ด” (วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) มกราคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ Union Galvanizer และ Viva Industries อ.เมือง จ.ฉะเทริงเทรา

*หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุณาแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น

ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคม ฯ / นิสิต นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) ทั่วไป 700 บาท
นิสิต นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 300 บาท
สถาปนิกและผู้สนใจทั่วไป 1,500 บาท

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่