ดูงานบ้านพักคนชรา หมู่บ้านประหยัดพลังงาน ระดับรางวัล Good Design Award 2015 วันอาทิตย์ที่ 11 – ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ดูงานบ้านพักคนชรา 1

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 69,000 บาท (ราคารวมค่าตั่วเครื่องบิน (TG) ที่พักและอาหารทุกมื้อ พักโรงแรมในชินจูกุ)

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่