รายละเอียดงาน : การบรรยายพิเศษ(ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ Cities of The Future : How to become eco-friend cities ? โดย MR. LUIS PALACIO สถาปนิกบริษัท Adrain Smith & Gordon Gill นครชิคาโก บรรยายฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังการบรรยาย

วัน – เวลา : วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถานที่ : วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา)

ติดต่อ : อีเมล [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 13068