อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ ปตท จำกัด (มหาชน) และอาคารเขียว (Green Building) ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีการออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Platinum (Leadership Energy and Environmental Design) ประเภท Office and Commercial Multiple Building Campus จาก The U.S. Green Building Council (USGBC)

ทางสถาบันพลังงานเล็งเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดี และควรเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชม เพื่อศึกษาและนำไปเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) และอาคารเขียวของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 . รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

อาคาร SCG

ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1247 อีเมล [email protected]