เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

นิทรรศการนี้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับ การลงพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากร เพื่อทำการบูรณะโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามแห่งซึ่งได้รับอิทธิพลจากเขมร (ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหินพนมวัน) และการทำงานร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์ปราสาทนครวัดที่ประเทศกัมพูชา

นิทรรศการนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความร่วมมือ อันใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยฝรั่งเศส และนักวิจัยไทย และเชิดชูช่วงเวลาดังกล่าวที่สำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในด้านที่ เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
นิทรรศการภาพถ่าย “มนุษย์และศาสนสถาน”

วันที่: วันที่ 26 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่: แกลเลอรี่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลขที่ 179 ถนนวิทยุ (MRT ลุมพินี ทางออกที่ 3)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 02 670 42 33 อีเมล [email protected]

หมายเหตุ – เข้าชมฟรี!!

Previous articleShanghai Intelligent Building Technology 2016
Next articleนิทรรศการภาพถ่าย ‘ฝรั่งเศสในจินตนาการ – การเดินทางอันน่าอัศจรรย์’ โดย ไมอา ฟลอร์
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น