ในแวดวงของนักเขียนภาพสเก็ตซ์ อาจไม่คุ้นเคยกับงานเขียนภาพลายเส้นของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณชวน หลีกภัย, คุณจักรพันธุ์ โปษยกฤต, คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ด้วยทั้ง 3 ท่านเขียนภาพสเก็ตซ์ลายเส้นเป็นงานอดิเรกหรือเขียนขึ้นในโอกาสที่เดินทางไป ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นจากสิ่งที่ได้พบเห็นและประทับใจ

คุณชวน หลีกภัย เขียนภาพลายเส้นมานานกว่า 50 – 60 ปี จนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในวงการงานศิลปะ เคยได้รับการเชิญให้เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินท่านอื่น ๆ ในหลายโอกาส บางโอกาสได้ร่วมกับกลุ่มสถาปนิก ได้พบได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ สถาปนิก และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการเขียนภาพลายเส้นนี้กับ คุณนิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกผู้รักการเขียนภาพลายเส้นในแนวทางเดียวกัน ทั้งยังได้ปรารภถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดการแสดงภาพเขียนลายเส้นสเก็ตซ์ร่วม กันสักครั้ง กอปรกับในช่วงเวลานั้น คุณจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติด้านการเขียนภาพสีน้ำมันที่เลื่องชื่อ ได้ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์ในโอกาสที่เดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ ต่าง ๆ เมื่อพบปะกัน และได้เอ่ยปากเชิญชวนให้นำภาพสเก็ตซ์เหล่านี้มาจัดแสดงร่วมกัน คุณจักรพันธุ์ก็ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการภาพเขียนลายเส้นของศิลปิน (กึ่งสมัครเล่น) ทั้ง 3 ท่าน

ทั้งนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และการจัดการต่าง ๆ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สาธารณชนทั่วไปจะได้เห็นผลงานแห่งความประทับใจ เหล่านี้ของศิลปินอาวุโสทั้ง 3 ท่าน มีโอกาสได้เห็นเส้นสายของลายเส้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท่าน ทั้งยังจะได้เห็นถึงสุนทรียภาพด้านการสร้างงานศิลปะที่มาจากจิตใจอัน บริสุทธิ์ของศิลปินอาวุโสทั้ง 3 ท่านอีกด้วย

——————————————————————————————————

ชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) และสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อพ.ศ.2505

ชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก เมื่อพ.ศ.2535 และสมัยที่สอง เมื่อพ.ศ.2540 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และใช้เวลาเขียนภาพสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก เมื่อมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ

——————————————————————————————————

จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรกเข้าศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้น ข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ. 2511

เมื่อพ.ศ. 2543 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อาจารย์จักรพันธุ์ เป็นศิลปินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะ ร่วมสมัยปัจจุบัน ได้ก่อตั้งมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จัดทำโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดสร้างโรงละครหุ่นกระบอก และใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์ของสถานที่ต่าง ๆ ที่ประทับใจ

——————————————————————————————————

นิธิ สถาปิตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาโทสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. 2516

เมื่อพ.ศ. 2545 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) คุณนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 และเกษียณจากการประกอบวิชาชีพ เมื่อพ.ศ. 2555 ปัจจุบัน ใช้เวลาว่างเขียนหนังสือและเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก

——————————————————————————————————

นิทรรศการสามสายลายเส้น
วันที่: 08 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2559
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Previous articleนิทรรศการภาพถ่าย ‘ฝรั่งเศสในจินตนาการ – การเดินทางอันน่าอัศจรรย์’ โดย ไมอา ฟลอร์
Next articleกระเบื้องหลังคาเซรามิคเครตัน รุ่น Maxima
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม