งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดย บริษัท ไอซีเว็กซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดงสินค้า และผู้จัดงาน Cambodia Architect & Decor และ Myanmar Build & Decor โดยจะจัดขึ้น ณ Ballroom B ชั้น 7 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.

การสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นการรวมตัวระหว่างผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในประเทศพม่าและกัมพูชา นับเป็นโอกาสสำคัญของนักธุรกิจไทยหรือผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการจะได้รับข้อมูลเบื้องลึก แนวโน้มทางธุรกิจ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหล่าผู้บรรยายมากประสบการณ์หลายท่าน ดังนี้

  • Mr.Tang SochetVitou จบการศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาสถาปัตยกรรม รองประธานกรรมการสมาคมสถาปนิกกัมพูชา (Cambodian Society of Architects: CSA)
  • Ms.Chea Khin CEO แห่งบริษัท Heng Asia ในกัมพูชา บริษัทจำหน่ายสินค้าตกแต่งภายในและสินค้าสำหรับงานสถาปัตยกรรมแบบ One-Stop Service
  • คุณวัชระ จงสุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • Mr.Nyein Aung คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Construction Entrepreneurs Association)
  • Mr.Wayne Paul Kaleta รองประธานกรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายชื่อผู้บรรยายผ่านการคัดเลือกโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สาขาอสังหาริมทรัพย์

งานสัมมนาครั้งนี้ เหมาะสำหรับบุคคลหลายกลุ่ม ได้แก่ 1. เจ้าของบริษัทผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้ผลิตสินค้าส่งออกประเภทวัสดุเพื่อการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม สินค้าประดับตกแต่งภายใน รวมถึงสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่ง นอกจากนี้ ยังรวมถึงผู้นำเข้าสินค้าทั้งในตลาดกัมพูชาและพม่า 2. สถาปนิก 3. อินทีเรียดีไซเนอร์


กำหนดการสัมมนา

13.15 – 13.50 ลงทะเบียน
13.50 – 14.00 กล่าวต้อนรับ โดยคุณนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเว็กซ์ จำกัด ผู้จัดงาน Myanmar Build & Decor และงาน Cambodia Architect & Decor
14.00 – 15.00 การวิเคราะห์การตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “โอกาสของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, สถาปัตยกรรม, อินทีเรียดีไซน์ และการตกแต่ง ในกัมพูชา

          รายชื่อผู้ร่วมอภิปราย มีดังนี้

  • Mr.Tang SochetVitou จบการศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาสถาปัตยกรรม รองประธานกรรมการสมาคมสถาปนิกกัมพูชา (Cambodian Society of Architects: CSA)
  • Ms.Chea Khin CEO แห่งบริษัท Heng Asia ในกัมพูชา
  • คุณวัชระ จงสุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15.00 – 15.10 VDO Presentation ในหัวข้อ “Cambodia Architect & Decor และ Myanmar Build & Decor”
15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 การวิเคราะห์การตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “โอกาสของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, สถาปัตยกรรม, อินทีเรียดีไซน์ และการตกแต่ง ในพม่า”

          รายชื่อผู้ร่วมอภิปราย มีดังนี้

  • Mr.Nyein Aung คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Construction Entrepreneurs Association)
  • Mr.Wayne Paul Kaleta รองประธานกรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

16.30 – 17.00 ถาม-ตอบ

หมายเหตุ
– การสัมมนา จะมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*ควรลงทะเบียนเข้างานก่อนการสัมมนา, ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน/บริษัท, ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!)

CAD_MBD_EDM1_Jan17_15

นอกจากนี้ ผู้สนใจออกบูธภายในงาน Cambodia Architect & Decor และ Myanmar Build & Decor หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไอซีเว็กซ์ จำกัด 083-989-6766, 083-989-6807 หรือ 0-2713-3033 ext. 860