สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ” ผลงานของ รศ.ดร.วีระ สัจกุล, นิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปี พ.ศ. 2544) และ ครองศักดิ์ จุฬามรกต เพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 16 มิถุนายน 2560 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3645 , 0-2218-3709