สำหรับงานประกาศรางวัลดังกล่าว จะประกอบไปด้วยรางวัลดังต่อไปนี้

  • BCI Asia Top 10 Architects Award –  ประเทศไทย
  • BCI Asia Top 10 Developers Award – ประเทศไทย
  • FuturArc Prize 2017 – การประกวดออกแบบอาคารสีเขียวระดับทวีปเอเชีย
  • Interior Design Awards (IDA) Competition –  รางวัลโครงการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับมัณฑนากรระดับทวีปเอเชีย

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีผลงานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ ผลงานการออกแบบที่โดดเด่นทั้งสิ้น

งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ แบงคอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด