สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) จับมือ ม.กรุงเทพและมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เดินหน้าแผนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายย่อยให้มีความเข็มแข็งรองรับการแข่งขัน จัดงานสัมมนา “REAL TECH 2017” งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หวังผลักดันแนวคิด REAL ESTATE 4.0 ช่วยผู้ประกอบการรายเล็กลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ เชิญกูรูทรงคุณวุฒิภาครัฐ และแถวหน้าจากภาคเอกชนร่วมแกะรอยเทคโนโลยีสร้างความสำเร็จให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย 19 พ.ค. 2560

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัยพ์และพันธมิตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้เปิดตัวสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเริ่มมีจำนวนสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-รายย่อย รวมถึงกลุ่มพันธมิตรจากธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างเข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นให้วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการและการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยการนำไปสู่การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขณะนี้มีการวางโครงการไปแล้วในระดับหนึ่ง จึงได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เพื่อร่วมจัด สัมมนา Real Tech 2017 เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30-17.00 น. ณ ชั้น 16 โรงละคร อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท

“จากประสบการณ์และความรู้ในการเป็นที่ปรึกษารวมทั้งการมองเห็นปัญหาจากการเป็นนักพัฒนาที่ดินด้วยตัวเอง และเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ที่เป็นตัวแทนสำคัญในการจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักพัฒนาที่ดินรายใหม่ๆ และรายเล็กๆ ให้สามารถที่จะยืนหยัดและแข่งขันอยู่ในตลาดได้ อย่างยั่งยืน จึงริเริ่มคิดถึงการรวมกลุ่มยักษ์เล็ก แล้วจับมือกันไว้ให้เข้มแข็งด้วยการก่อตั้งเป็นสมาคม ซึ่งดูจะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้น ที่จะฝ่าฟันกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้ได้ และในเบื้องต้นนี้มีความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่า Real Estate 4.0 จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจอสังหาริทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถลดต้นทุน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงนำไปสู่การรวมพลังจากหลายภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรม REAL TECH 2017 ในครั้งนี้ขึ้น” นายอภิชาติ กล่าว

สำหรับการสัมมนา Real Tech 2017 เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในวงการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยิดิจิตอลและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากมาย อาทิ

  • พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) มาร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ ธุรกิจไทยอยู่ยาก หากขาดดิจิตัล”
  • ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศุภาลัย สัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยี ช่วยหรือฉุด ธุรกิจอสังหาฯ
  • คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล Trainer Google Partner Academy, Facebook Training Partner สัมมนาในหัวข้อ “ แกะรอย 10 ปี เทคโนโลยีที่สร้างความสำเร็จ วงการอสังหาฯ และ Digital Solutions for Real Estate by Minted”
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ WHERE TECHNOLOGY MEETS REAL ESTATE
  • ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย สัมมนาเรื่อง “Big DATA สถิติสำคัญในวงการอสังหาฯ ที่ต้องรู้”
  • คุณอาจารี หล่อดำรงเกียรติ Partner Manager, SMB Thailand ร่วมสัมมนาเรื่อง “Facebook Solutions for Real Estate“ (Facebook Representative)
  • ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ คนแรกของประเทศไทยที่ได้รับ [email protected] trainer สัมมนาเรื่อง “Digital Marketing Communication จุดเปลี่ยนธุรกิจ”

“ สำหรับกิจกรรมความร่วมมือในเชิงความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารถสนเทศ เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ REAL TECH 2017 ในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นงานแรกที่รวมกูรูด้านเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยมารวมตัวกัน สำหรับผู้ที่สนใจ บัตรเข้าร่วมสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท และสมาชิก REP รวมถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน ราคา 1,500 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง) สำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร โทร.098-5659293 E-Mail: [email protected] (รับจำนวนจำกัด)” นายอภิชาติ กล่าวเสริม

188216-1 188217-2 188218-3