หัวข้ออบรม

1. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินทั่วกรุงเทพฯ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ. 2558
2. 10 ทำเลเด่นของราคาที่ดินแพงสุด และถูกสุด พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาราคาที่ดินนั้น ๆ
3. ทำเลเด่นที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
4. ตัวอย่างแปลงที่ดินที่มีราคาประเมินราชการ แตกต่างจากราคาตลาด
5. วิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและสามารถจัดประโยชน์ใช้สอยได้ดี ตามการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินการ พัฒนาโครงการ
6. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ และมูลค่าที่เปลี่ยนไป จากผลการสร้างสาธารณูปโภคใหม่ – ถนนตัดใหม่ – รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

สัมมนา ราคาที่ดิน ทำเล รถไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน VS ระบบสาธารณูปโภค วันพุธที่ 27 เมษายน เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

สนใจละทะเบียน คลิกที่นี่

Previous articleส.รับสร้างบ้านขับเคลื่อน HBA MODEL ขานรับนโยบายรัฐ “อาชีวะสร้างชาติ”
Next articleวิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ รุ่นที่ 17
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น