โครงการทัศนศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 22 – ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม 4.5 ดาว ประเทศญี่ปุ่น

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 69,000 บาท (ราคารวมค่าตั่วเครื่องบิน (TG) ที่พักและอาหารทุกมื้อ พักโรงแรมในชินจูกุ)

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่