บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “AP OPEN HOUSE 2021 (Contest)” ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ

BIM EMPOWER CIVIL รู้โครงสร้าง ร่างเป็น BIM (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

  • นิสิต – นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาไม่จำกัดชั้นปี
  • มีความสนใจเรียนรู้เรื่องการออกแบบโครงสร้าง (BIM)
  • มีทัศนคติที่ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

DESIGN FOR LIVING ออกแบบการใช้ชีวิต (ไม่จำกัดคณะ และภาควิชา)

  • นิสิต – นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี
  • มีความสนใจในการสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมสินค้าหรือบริการใหม่ๆ
  • มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • มีทัศนคติที่ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

กำหนดระยะเวลา

BIM EMPOWER CIVIL รู้โครงสร้าง ร่างเป็น BIM (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
รอบที่ 1 ส่งแบบทดสอบ (ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564)
*ทุกคนจะได้รับโจทย์พร้อมกันผ่านทางอีเมล ในวันที่ 8 ก.พ. 64 ประกาศผล 20 ทีม วันที่ 9 เม.ย. 64
หมายเหตุ เบื้องต้นสามารถเรียนการใช้ BIM ออนไลน์ (ใช้เวลาประมาณ 8 ชม.)

DESIGN FOR LIVING ออกแบบการใช้ชีวิต (ไม่จำกัดคณะ และภาควิชา)
รอบที่ 1 ทำแบบทดสอบออนไลน์ (ภายในวันที่ 19 ก.พ. 64)
ส่วนที่ 1 Multiple Choice: ความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์ และความรู้ทั่วไป
ส่วนที่ 2 Writing: แบบทดสอบข้อเขียน
รอบที่ 2 กิจกรรมทดสอบเดี่ยว (Personal test) ประกาศผล 20 คน วันที่ 9 เม.ย. 64

ติดต่อสอบถาม
02-261-2518 ต่อ 635,266 (เวลาทำการ 08:30 – 17:30 น.)
m.me/apthaicareer
[email protected]

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.apthai.com/th/career/open-house?utm_source=facebook_apthaicareer&utm_medium=ew_fb-ad_vdo&utm_campaign=hr_open-house-2021&fbclid=IwAR2z584o2pwc0p6TRehsdY9jf9fMKQP5nDF_0jN7nqL8yQKGkvmGU41BNCo