เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 166: “ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย” เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

ในปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยและรีสอร์ตในจังหวัดภูมิภาคค่อนข้างซบเซา จะมีหนทางฟื้นตัวอย่างไร?
บริษัทต่าง ๆ จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยและรีสอร์ตได้อย่างไรบ้าง? 
จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบายและมาตรการกระตุ้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
รักษาการประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
13:15 ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยภูมิภาคกำลังไปในทิศทางไหน
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคล่าสุด
14:15 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่
14:45 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย-รีสอร์ตในพัทยา-ชลบุรี
16:00 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย-รีสอร์ตชะอำ-หัวหิน
16:30 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในหาดใหญ่-สงขลา (หรือภูเก็ต)
17:00 ปิดการเสวนา

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 167: หนทางการฟื้นตัวตลาดบ้านจัดสรร-รีสอร์ตภูมิภาค วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-17:00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ค่าบริจาค 
ท่านละ 750 บาท (สมาชิกมูลนิธิฯเข้าร่วมฟรี)

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่