บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด, บริษัท แปลน อาร์คิเตค จำกัด และ บริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Architecture Design Forum ครั้งที่ 24 โดย คุณ ยศพล บุญสม จาก SHMA และ SHMA SO-EN เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ ทำงาน รวมทั้งมุมมองด้านต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแสงอรุณ ชั้น 6 อาคารแปลนเฮ้าส์ 3 ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ

ทั้งนี้ขอเรียนเชิญผู้สนใจในองค์กรของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย และโปรดแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Architecture Design Forum ในครั้งนี้ (ภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559) เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่

หมายเหตุ กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จะได้รับหน่วย พวต. จำนวน 4 หน่วย จึงขอรบกวนแจ้งรายชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้ง เลขใบประกอบวิชาชีพฯ เพื่อจัดเตรียมวุฒิบัตร พวต.

Previous articleย้อนมองส่องหลังงานสถาปนิก’59กลับสู่สามัญ ‘Back to Basic’
Next articleCool Brick อิฐเย็นจากเทคโนโลยี 3D Printing อุณหภูมิลดลงเพียงใช้น้ำ
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น