กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาขน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2559 หรือ International Nuclear Science and Technology Conference (INST) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายด้านนิวเคลียร์ในระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Nuclear for Better Life” โดยจะเน้นที่เรื่องของ “Health and Environment” วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นทารา ลาดพร้าว ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้างานได้ที่ www.inst-th.org