ในปัจจุบัน ตลาดที่อยู่อาศัยและรีสอร์ตในจังหวัดภูมิภาคค่อนข้างซบเซา จะมีหนทางฟื้นตัวอย่างไร บริษัทต่าง ๆ จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยและรีสอร์ตได้อย่างไรบ้าง จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบายและมาตรการกระตุ้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


กำหนดการ

12:30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยภูมิภาคกำลังไปในทิศทางไหน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคล่าสุด
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
14:15 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่
ดร.สมชาย กุละปาลานนท์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
14:45 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในหาดใหญ่-สงขลา
น.ส.ศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น
นายชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์ อุปนายกสมาคมผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
16:00 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดนครราชสีมา
นายวีรพล จงเจริญใจ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจังหวัดนครราชสีมา
16:30 หนทางการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี
นายมีศักดิ์ ชุณหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี
17:00 ปิดการเสวนา

เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 168: หนทางการฟื้นตัวตลาดบ้านจัดสรร-รีสอร์ตภูมิภาค วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม เวลา 13.00-17.00 น. ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ค่าบริจาค 
ท่านละ 750 บาท (สมาชิกมูลนิธิฯเข้าร่วมฟรี)

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่