คาเฟ่อเมซอน ขอเชิญนักศึกษารุ่นใหม่มาปลุกความคิด ติดไอเดียให้ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในโครงการออกแบบร้าน ‘Café Amazon Awake Award’ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,250,000 บาท!!

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

กำหนดการ: รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 ส.ค.59 นี้เท่านั้น!!
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย และประกาศผลการตัดสิน 15 ส.ค. 59

รางวัล: รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 250,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเฟ่ อเมซอน คลิก