การถกประเด็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2560

เราควรจะปรับปรุงร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผ่าน ครม. อย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่หลังผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สนช. เจ้าของทรัพย์จะดำเนินการอย่างไร แนวทางที่ควรจะเป็นในการรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างควรเป็นอย่างไร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดงานเสวนาเรื่องดังกล่าวตามกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 ทำไมต้องค้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ตอบรับแล้ว)
14:00 ทำไมต้องหนุนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:30 รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในปี 2560
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 ระดมสมอง “แนวทางการจัดการทรัพย์สินและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”
นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
นายพัลลภ กฤตยานวัช รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
นายสุนทร สถาพร อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ (ดำเนินการอภิปราย)
17:00 ปิดการเสวนา

สัมมนา เสวนาวิชาการรายเดื่อนรายครั้งที่ 169: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเราจะทำไงดี วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ค่าบริจาค 
ท่านละ 750 บาท

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่

Previous articleสัมมนาลงทุนไทยในอาเซียน
Next article“C–C” นวัตกรรมกระจกโค้งสุดคุ้มค่า มอบอิสระด้วยการปรับแต่งมุมโค้งได้ดั่งใจ
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร