มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกัน the BMAM EXPO Asia 2016 จะจัดการเสวนาวิชาการเรื่องแนวทาง ‘ประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ’ เพื่อการพัฒนาภาคมหานครอย่างมีประสิทธิผลของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้จะมีวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน และบรรยายเป็นภาษาไทย

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนา
13:30 การพัฒนาสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
14:20 แนวทางการประเมินค่าสวนสาธารณะและอาคารเขียว
ผู้แทนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:15 แนวทางการพัฒนาอาคารเขียว
ผู้แทนจากสภาสถาปนิก
ผู้แทนจากสภาวิศวกร
ผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
17:00 ปิดการเสวนา

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 170: การประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ 5 Impact Exhibition & Convention Center

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่

รวม เสวนาวิชาการ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 168: “หนทางการฟื้นตัวตลาดบ้านจัดสรร-รีสอร์ตภูมิภาค” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559