ผู้ซื้อพบผู้ขาย เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมก่อสร้างกว่า 5 แห่ง จับคู่ทางธุรกิจ 2 วัน

  • โรงงานอลูมเนียมนวัตกรรมเพื่องานสถาปัตยกรรมภายในภายนอก
  • โรงงานบ้าน Exterior Wall ไฟเบอร์การ์ด ก่อสร้างเร็ว แข็งแรงคงทน Prefab
  • โรงงานไม้เอ็นจิเนีย ไม้สวยประกอบขึ้นรูปงานบ้านได้ทั้งหลัง
  • โรงงานผนังสำเร็จรูป 3 มิติ และแบบลายพื้นใหญ่ อนาคตผนังแต่งสำเร็จรูป
  • เยี่ยมชมโซลาร์เซลผลิตใช้งานกับทั้งรีสอร์ท ช้อนบนหลังเพื่อความสวยงาม No battary

โครงการดูงาน: ท่องยุทธจักรกับจอมยุทธ์ 2 วัน 1 คืน วันศุกร์ที่ 21 – เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (พักโรงแรมพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ดาว จังหวัดสระบุรี)

ค่าบริจาค
ท่านละ 8,000 บาท (รวมค่ารถโค๊ชปรับอากาศ อาหารและเครื่องดื่มตลอดทาง อาหารค่ำ อาหารกลางวัน 2 มื้อ)

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่