แนวอบรม การบรรยาย + ดูงานส่วนราชการ และอสังหาริมทรัพย์แทบทุกประเภท รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มทำรายงานและสอบวัดผล ฝึกปฏิบัติภาคสนาม พร้อมผู้ประเมินอาวุโสมีประสบการณ์สูงให้คำอธิบายใกล้ชิด

เหมาะสำหรับ นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ต้องการเรียนรู้เป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ “นายหน้า”

AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รุ่นที่ 25 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 – อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 45,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
ศิษย์เก่าลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จ่ายเงินก่อนงาน 2 สัปดาห์)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถพักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่