โครงการประกวดแบบ “Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition 2021 ซึ่งเป็นการออกแบบพื้นที่สาธารณะของคนทุกกลุ่มทุกวัย

ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ ฯลฯ รวมไปถึงสถาปนิกและนักออกแบบรุ่นใหม่ประเภทบุคคลทั่วไป

ชิงเงินรางวัลสูงสุด 200,000 บาท และแพคเกจเดินทางดูงานต่างประเทศ ทั้งประเภทนิสิต/นักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไป

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมัครได้ที่ https://forms.gle/wFpgyUCpzLSZu8wc8

รายละเอียดข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Competition Brief):

https://drive.google.com/file/d/1EkAZmu5cmILLFSKttFd3ZsO1kj7UiGwx/view?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/BKKCivicCenter2021