ด้วยงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระบุว่าวัตถุประสงค์ของโครงการอุโมงค์ยักษ์นี้คือการแก้ปัญหาการแย่งชิงน้ำของประชาชนและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยอีกด้วย

ภาพจาก https://www.thansettakij.com/economy/523383

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ผันน้ำแม่แตง-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เริ่มเมื่อปี 2558 ในรัฐบาล คสช. ด้วยความยาวถึง 47 กิโลเมตร อุโมงค์นี้จะผันน้ำส่วนเกินปริมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะช่วยพื้นที่การเกษตรได้ถึง 76,129 ไร่ ขจัดปัญหาการแย่งน้ำของประชาชนและเกษตรกรที่มีความต้องการใช้น้ำสูงกว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของภาคชุมชน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม

ภาพจาก https://www.pmdu.go.th/big-tunnel-avoid-flood/

หลังพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ยุครัฐบาล คสช. สั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดโครงการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเริ่มตอกเสาเข็มขึ้นเมื่อปี 2558 โครงการนี้มีกำหนดเสร็จดั้งเดิมคือปี 2565 นี้ อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าล่าสุดคือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางไปตรวจราชการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ติดตามความคืบหน้า รับทราบปัญหาข้อติดขัดเรื่องที่ดินที่ป่า และมอบหมายให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วย โดยตามแผนงานต้องเสร็จในปี 2570

อุโมงค์ผันน้ำดังกล่าวจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ก่อสร้างด้วยการขุดเจาะและระเบิดอุโมงค์ในชั้นหิน โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง 4 สัญญา ตั้งแต่งานประตูระบายน้ำแม่ตะมาน งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ งานก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจากอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ในงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด และในส่วนของอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ก็มีเช่น การขุดเจาะอุโมงค์ เป็นต้น

Sources

Previous articleย้อนรอย ‘DEmark’ กับ 5 สินค้าออกแบบดีการันตีรางวัลใหญ่ของไทย
Next articleสถาปนิก-อินทีเรียมาด่วน! DEmark Show 2022 นิทรรศการแห่งไอเดียที่กินพื้นที่ 4 ชั้น ICONSIAM