CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมครบวงจร จับมือ Thai Obayashi ขนทัพนวัตกรรม CPAC Green Solution เปิด “Greenovation Showcase” พื้นที่แชร์องค์ความรู้ภายใน  “Thai Obayashi Training Center” ศูนย์การเรียนการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ทั้งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

นายสุรชัย นิ่มละออ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เปิดเผยว่า CPAC Green Solution มีเป้าหมายที่จะ “ยกระดับ” มาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนสู่การ Turn Waste to Value เปลี่ยนความสูญเสียให้มีประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ตามแนวทางการดำเนินงาน ESG 4 Plus ของเอสซีจี ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทระหว่าง CPAC Green Solution ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการก่อสร้างและ Thai Obayashi ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมครบวงจร โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในระบบการก่อสร้างตอบโจทย์ความต้องการของ Stakeholder/Ecosystem ในวงการก่อสร้างปัจจุบันที่ให้ความสำคัญเรื่องของปัญหาโลกร้อน ทรัพยากรขาดแคลน เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดย CPAC Green Solution นำเสนอ “Greenovation Showcase” ผ่านศูนย์ Thai Obayashi Training Center เพื่อแชร์องค์ความรู้ด้านทักษะการทำงานและสร้างเครือข่าย Ecosystem ให้เติบโตร่วมกัน

สำหรับโซลูชันที่นำมาจัดแสดงภายใน Thai Obayashi Training Center ประกอบไปด้วย สินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ตอบโจทย์การก่อสร้างยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งแต่กลุ่มสินค้า Low Carbon Cement & Concrete ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด และผลิตภัณฑ์คอนกรีตคาร์บอนต่ำ CPAC ที่ได้รับรองฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานโซลูชันสำหรับงานโครงสร้าง Low Carbon Construction ภายใต้แบรนด์ CPAC Green Solution สำหรับทุกกลุ่มงานก่อสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปครบวงจร CPAC Smart Structure Solution สำหรับงาน Residential & Commercial แบบ Fully Precast System, Column & Beam System, S Wall System, CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่ง และ CPAC Ultra Bridge Solution เทคโนโลยีคอนกรีตสมรรถนะสูง สำหรับงาน Infrastructure

นายชนวิช อนัคกุล Executive Adviser บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) กล่าวว่า สำหรับ Thai Obayashi Training Center ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย มีบริการของศูนย์อบรม ประกอบไปด้วย ห้องสัมมนา, พื้นที่สาธิตภายใน, พื้นที่สาธิตภายนอกและทดลองภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน  Thai Obayashi และ Sub Contractors อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่สนใจศึกษาดูงานทั้งจากในและต่างประเทศ

ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีการก่อสร้างของบริษัทก่อสร้างในประเทศไทยแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปัจจัยที่สำคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้สร้างศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่าง Thai Obayashi และ CPAC Green Solution ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้วงการก่อสร้างไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งยังสร้าง Inspiration ให้คนในวงการก่อสร้างตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ในการเลือกวัสดุ กระบวนการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้งานคุณภาพ สร้างเสร็จไว ลดขยะในการก่อสร้าง ลดปัญหาโลกร้อน สร้างสังคมสีเขียวร่วมกัน ยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

 

Previous articleBCI Equinox in Bangkok 2023 กับนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้าง
Next article“ตราเสือ” Big Move ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไทย Upskill สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ชูนวัตกรรมพร้อมโปรแกรมอบรม เสริมทักษะให้แข่งขันได้ในเวทีโลก