สภาวิศวกรสรุปผลการทดสอบวิศวกรจีน รุ่น 1-3 เดินหน้าจัดหลักสูตรถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการออกแบบ เพื่อรองรับโครงการเฟส 2

134

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทางสภาวิศวกรได้จัดงานแถลงข่าวสรุปผลการทดสอบวิศวกรจีน รุ่น 1- 3 โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ (เลขาธิการสภาวิศวกร) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากการทดสอบว่า “สภาวิศวกรได้ดำเนินการทดสอบวิศวกรจีนตามคำสั่ง คสช. ที่ 30/2560 ไปแล้วจำนวน 3 รุ่น ณ นครเทียนจิน ประเทศจีน ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2560โดยมีวิศวกรจีนที่เข้าร่วมทดสอบรวมกันทั้ง 3 รุ่น จำนวน 226 คน นอกจากนี้ยังมีวิศวกรจีนที่ยังเหลือค้างอยู่ประมาณ 70 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนจากจีนว่าจะพร้อมเข้ารับการอบรมและทดสอบเมื่อใด

เบื้องต้นทางสภาวิศวกรเอง กำลังเร่งจัดหลักสูตรถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการออกแบบงานโยธา 11 แขนง และการเชื่อมต่อกับแขนงอื่นๆ เช่นไฟฟ้า และเครื่องกลอีก 16 แขนง โดยเมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว ทางประเทศไทยจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมวิศวกรไทยที่จะรองรับงานออกแบบด้านโยธาในเฟส 2 สำหรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านอื่น อาทิ การประกอบรถตู้ การสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อจะได้เจรจาจับกับฝ่ายจีนต่อไปในอนาคต