เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 17 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับพันธมิตร ทั้ง PROP2MORROW , HOME BUYER GROUP ,และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา RE TALK 2018 ในหัวข้อ The Next Rising Star 2018 ขึ้นที่ หอประชุม ศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเศก โดยมีคณาจารย์และวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้ง ผศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช ผู้อำนวยการสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ขวาสุด)  คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทออลอินสไปร์ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากขวา) คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ( ที่ 3 จากขวา ) คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาพรีเมี่ยม บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)( ที่ 4จากขวา ) คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท BNK48 Office จำกัด (ซ้ายสุด) ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวานิช  อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ที่ 2 จากซ้าย) ศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ที่ 3 จากซ้าย) และคุณอรรถพร คบคงสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทร็อพ จำกัด ( ที่ 4 จากซ้าย ) พร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนามากมาย

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียา เบอร์โทร 099-465-5945