ผ่านพ้นไปได้ไม่นานกับ Eco Expo Asia งานแสดงสินค้าระดับเอเชีย ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน โดยผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอภายในงาน จะถูกคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษเป็นหลัก ด้วยกระบวนการ 3R ได้แก่ Recycle, Re-Used, Reduce

สำหรับปีนี้ งาน Eco Expo Asia Exhibition ถูกจัดขึ้นที่ Asia World-Expo เกาะลันเตา ฮ่องกง ระหว่างวันที่   25 – 28 ตุลาคม 2561 โดย HKTDC หรือ Hong Kong Trade Development Council ซึ่งภายในงานยังมีหัวใจหลักที่สำคัญที่จะนำเสนอผ่าน 4 ช่องทางหลัก ดังนี้
 1. Green Buildings & Energy Efficiency
 2. Green Transportation
 3. Waste Management & Recycling
 4. Water Treatment & Quality Management

นอกจากหัวข้อหลักที่กล่าวมา ภายในงานยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่สำคัญและน่าสนใจที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมาก อาทิ
 • Air Quality: การจัดการระบบระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (โดยเฉพาะพื้นที่ปิดภายในห้อง), กรรมวิธีการจัดการควัน, แก๊ส และระบบเคมีภัณฑ์ผ่านการควบคุมทางหน้าจอมอนิเตอร์
 • Eco-Friendly Product: การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยให้ความสำคัญกับระบบชีวภาพและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จำเป็น โดยได้ย่อยหัวข้อออกไปตามการนำเสนอต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล, วัสดุและเทคโนโลยีนาโน, ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Organic) รวมไปถึงกระดาษและพลาสติกรีไซเคิลเช่นกัน
 • Green Building and Energy Efficiency: เน้นนำเสนอผลงานผ่านภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งสอดคล้องไปกับวัสดุตกแต่งภายในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Material) เช่น ระบบหลังคาและผนังบ้าน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริการออกแบบและกรรมวิธีการนำพลังงานทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
 • Green Transportation: เน้นถึงระบบขนส่งเป็นหลัก เช่น พาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รวมไปถึงอุปกรณ์ปรับแต่งยานพาหนะ), ระบบโครงสร้างและการใช้พลังงาน, แบตเตอรี่พาหนะและการหมุนเวียนพลังงานกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
 • Water Treatment and Quality Management: เทคโนโลยีการจัดการน้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง, การแก้ไขปัญหาของน้ำเสีย, ระบบการจัดการและป้องกันสิ่งปฏิกูลตามชายหาดและอ่าว, ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น
นอกจากหัวข้อหลักที่น่าสนใจที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภายในงานยังได้จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่น
 1. กังหันลมผลิตไฟฟ้า
กังหันลมผลิตไฟฟ้าตัวนี้ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยเริ่มต้นสร้างกระแสไฟฟ้าที่ความเร็วลม 5.4 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พลังงานลมนั่นเป็นพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เป็นพลังงานที่ยั่งยืนใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบ ๆ ตัวเราโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว
 1. เครื่องฟอกอากาศ Cleaner Air Healthier Life – BioZone
สำหรับฟอกอากาศในห้องน้ำ / ห้องสุขา  เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของเชื้อโรคต่าง ๆ นอกจากจะช่วยฟอกอากาศในห้องน้ำให้ดีขึ้นแล้ว จุดเด่นของเครื่องนี้คือการฟอกอากาศที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 1. อิฐมวลเบา
อิฐมวลเบานับว่าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งอิฐมวลเบามีลักษณะ น้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ ซึ่งความเบาของอิฐจะช่วยให้ประหยัดโครงสร้างของอาคาร อีกทั้งส่วนผสมของอิฐมวลเบายังไม่สะสมความร้อน ไม่ติดไฟ สามารถทนความร้อนได้ถึง 1,100 องศา นาน 4 ชั่วโมง ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงทำให้บ้านที่มีโครงสร้างของอิฐมวลเบานั้นเย็นสบาย ประหยัดพลังงานมากขึ้น เพราะลดการเปิดแอร์และพัดลม

 1. รถบัสพลังงานไฟฟ้า China Trustful Group Limited 
รถบัสพลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่สู่สังคมไร้มลพิษ รถบัสไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในขณะขับเคลื่อนรถนั้นไม่เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงใด ๆ  จึงทำให้ไม่เกิดก๊าซพิษที่เป็นสาเหตุไปทำลายละบบนิเวศ  
 

 1. ด้ายย้อมสี เส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Dope Dyed Yarns / Eco – friendly Fabrics
เส้นด้ายย้อมสีตัวนี้ไม่ใช่เส้นด้ายธรรมดาทั่วไป แต่เป็นเส้นด้ายที่รีไซเคิลจากขวด PET (Poly Ethylene Terephthalate) เป็นขวดที่ได้มาจากขวดน้ำอัดลมที่เราบริโภคกัน และปัจจุบันนี้ขวดน้ำอัดลมเหล่านี้กำลังเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก การนำขวดน้ำอัดลมที่ดูเหมือนจะไร้ค่า กลับมารีไซเคิลให้เป็นเส้นด้ายเพื่อสามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่นับว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ดีมากในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม
โดยทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของงาน Eco Expo Asia ที่ถูกจัดแสดงขึ้น ซึ่งเพียงแค่วันแรกของการจัดงานกระแสตอบรับก็ออกมาดีเกินคาด ทั้งนี้ Eco Expo Asia ยังถือว่าเป็นต้นแบบของงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2019 ถ้าหากท่านใดอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน อยากเรียนเชิญให้ไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในงานด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆกับความก้าวไกลของเทคโนโลยีในอนาคต