คณะผู้บริหารบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายปูนกาว, กาวยาแนว และเคมีภัณฑ์ นำโดย นายกองกูณฑ์  อรรถสารประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายศุภพงษ์  เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย), นางสาวปณัดดา  อรรถสารประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), นายอวยชัย  เจียมกิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร (ลำดับที่ 2 จากซ้าย), นายจิรัง จิรังคานนท์  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย), นายวิกิจ กันฉาย  ผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้แทนจำหน่าย (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) และนายประสิทธิ์ นิมมานวรดิษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-สนับสนุนการขาย เค เซอรา (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมประกอบพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนน กรุงเทพกรีฑา